logo_site

cring

PRESEDINTE  DUMITRU BOROS

CONSILIUL DIRECTOR,componenta

Presedinte Dumitru Boros primar al municipiului Barlad 

Vasile Paval primar al municipiului Vaslui membru

Ioan Ciupilan primar al municipiului Husi membru

Hultoana Paula Denisane primar al comunei Zorleni membru

Neculai Moraru  primar al comunei Falciu membru, 

Aparatul tehnic

director executiv Buruiana Horatiu Grigore

Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui (ADIV) a fost realizată cu scopul de a înfiinţa, organiza, reglementa, finanţa, opera, monitoriza şi de a gestiona în comun serviciile de salubrizare din aria de competenţă a unităţilor administrativ teritoriale şi de asemenea de a realiza în comun proiecte de interes public local sau regional, furnizate pentru stabilirea, modernizarea şi/sau dezvoltarea, după caz, a sistemelor relaţionate de utilităţi pentru Serviciul de salubrizare în conformitate cu Strategia de dezvoltare.

În cadrul Adunării Generale a ADIV, asociații sunt acord că beneficiarul investiţiei realizate prin proiect este Consiliul Județean, acesta având astfel responsabilităţi pentru managementul şi implementarea proiectului.

Asociaţia realizată pentru a gestiona sistemul de management al deşeurilor la nivel regional are câteva obiective importante:

 • Îmbunătăţirea calităţii mediului pentru populaţia din judeţul Vaslui prin reînnoirea şi dezvoltarea infrastructurii locale pentru managementul deşeurilor;
 • Definirea şi implementarea aranjamentelor instituţionale pentru sistemul regional de management al deşeurilor în judeţul Vaslui;
 • Dezvoltarea şi implementarea unei strategii comune cu privire la operarea sistemului de deşeuri.
 • De a ajunge la o înţelegere cu părţile cu privire la următoarele aspecte:
  • Procedurile pentru licitaţii şi evaluarea ofertelor pentru diverse facilităţi şi servicii care urmează a fi furnizate prin proiect;
  • Mecanismul pentru calcularea tarifelor şi taxelor ce urmează a fi plătite pentru colectarea deşeurilor, transportul deşeurilor la punctele/staţiile de transfer, operarea punctelor/staţiilor de transfer, transportul deşeurilor la depozit şi operarea CMD (Centrul de management al deșeurilor).

Consiliul Județean Vaslui şi Consiliile Locale şi-au exprimat intenţia de a coopera şi de a se asocia în conformitate cu prevederile legii nr. 215/2001 a administraţiei publice, republicată, şi a legii nr. 51/2006 a serviciilor publice locale, a legii nr. 101/2006 a serviciilor de salubrizare, a OUG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. Ca urmare, au constituit Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “ADIV” definită ca o organizaţie non-profit (o entitate de drept privat) cu statut de utilitate publică. ADIV a fost înfiinţată în 2009.

Organizarea instituţională şi operaţională necesară pentru a realiza noul sistem de gestionare pentru colectarea deşeurilor şi tratarea lor la nivel judeţean, se bazează pe un acord comun (Contract de Asociere) între autorităţile publice administrative implicate cu obiectivul de a defini şi agrea obiectivele principale şi principiile proiectului comun.

Municipiile şi comunităţile locale vor avea beneficii din rezultatele proiectului şi participarea lor în cadrul ADIV presupune următoarele sarcini şi responsabilităţi pentru acestea:

 • Consiliile Locale vor colabora cu Consiliul Județean pentru a finaliza cu succes proiectul.
 • Consiliile Locale şi Consiliul Județean vor participa în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară cu scopul de a pregăti şi agrea Strategia generală de gestionare a deşeurilor pentru judeţ.
 • ADIV va monitoriza progresul general al proiectului şi va acţiona ca un vehicul pentru consultare şi luare a deciziilor cu privire la aspectele legate de gestionarea integrată a deşeurilor.
 • Consiliile Locale, prin ADIV vor colabora cu Consiliul Județean/UIP în licitarea contractelor pentru implementarea şi operarea proiectului (după caz) şi vor fi membri în comisiile de licitaţii.
 • Contractele existente pentru colectarea deşeurilor ori vor fi adaptate cât mai bine posibil pentru a fi în conformitate cu noua strategie de gestionare a deşeurilor.