logo_site

cring

Intro
Scopul celor doua campanii este informarea si constientizarea publicului larg asupra avantajelor realizarii unui sistem integrat de management al deseurilor in judetul Vaslui. Implementarea acestui proiect va conduce la rezolvarea unora din cele mai serioase probleme de mediu din judetul nostru.
Este foarte  importanta dobandirea de cunostinte, deprinderi, motivatii, valori si angajamente de catre toti cetatenii judetului pentru asumarea raspunderii pentru mentinerea calitatii mediului inconjurator.
Proiectul Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Vaslui include activitati de informare si constientizare care se deruleaza in conformitate cu prevederile regulamentelor UE.


Nevoia de informare si constientizare
Informarea si educarea publica privind implementarea acestui proiect este necesara deoarece implementarea proiectului Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Vaslui urmareste reducerea gradului de poluare asupra populatiei si a mediului, beneficiarul principal fiind intreaga populatie a judetului.
Prin cele doua campanii de informare, ne adresam cetatenilor intregului judet. Prin campania generala prezentam necesitatea si avantajele colectarii selective a deseurilor si ne adresam atat cetatenilor din mediul urban cat si celor din mediul rural, iar prin campania specifica ne adresam in special populatiei din mediul rural dar si celor din mediul peri-urban.
Fiind vorba despre un proiect cu public tinta comunitatea locala, activitatea de educare si de constientizare a publicului este esentiala pentru a obtine o sustinere din partea cetatenilor si o promovare a dezvoltarii durabile prin imbunatatirea gradului de cunoastere si intelegere a problemelor de mediu, atat in randul populatiei, cat si al autoritatilor locale.

 

Obiectivele celor doua campanii de informare si constientizare
Cele doua campanii vor avea ca rezultat comun informarea si constientizarea cetatenilor judetului  cu privire la impactul pe care proiectul Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Vaslui il va avea asupra gestionarii deseurilor. .
Vor fi organizate doua campanii, fiecare cu obiectivele ei specifice.
Campania generala de informare si constientizare va informa populatia cu privire la noul sistem de gestionare a deseurilor, la ceea ce se asteapta de la consumatori, la necesitatea separarii deseurilor din ambalaje de celelalte si depozitarea lor in containerele speciale care vor fi instalate in acest scop.
Informarea si constientizarea consumatorilor individuali este foarte importanta din punctul de vedere al indeplinirii obiectivului general adica imbunatatirea calitatii vietii si a calitatii mediului in judetul Vaslui.  
Campania specifica de informare are ca obiectiv sensibilizarea si convingerea populatiei din mediul peri-urban si rural cu privire la practica compostarii in gospodarie a deseurilor biodegradabile pe care le genereaza.